Tin tức » Quảng Ninh: Triển vọng từ mô hình nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo quy trình VietGAP (11/11/2014)

Mô hình nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo quy trình VietGAP là mô hình mới được áp dụng tại Quảng Ninh, cho hiệu quả kinh tế cao. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh cũng đã thực hiện mô hình nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo quy trình VietGAP tại Móng Cái với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu nguy cơ về dịch bệnh. Bước đầu, mô hình cho năng suất khá cao, không xảy ra dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mở ra triển vọng mới đối với nghề nuôi tôm chân trắng.

 

          Trong những vụ nuôi gần đây, một số vùng nuôi tôm tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện dịch bệnh khiến cho tôm nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh đối với những vụ nuôi tiếp theo. Trước thực trạng đó, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình nuôi tôm chân trắng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Điển hình là 02 mô hình tại phường Hải Hoà và Ninh Dương (Móng Cái), bắt đầu triển khai từ tháng 6/2014, thực hiện tại 05 hộ dân với tổng diện tích 20.000m², thả 160.000 con tôm giống. Về phía Trung tâm, đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức tập huấn cho 60 ngư dân đang tham gia nuôi tôm chân trắng tại hai phường về về kỹ thuật nuôi tôm chân trắng theo VietGAP; đánh giá các mối nguy về an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; phương pháp ghi chép hồ sơ, nhật ký ao nuôi tôm; đồng thời cung cấp các thông tin về hiện trạng, định hướng phát triển nuôi tôm chân trắng.

Theo đó, địa điểm ao nuôi tôm theo quy trình VietGAP bắt buộc phải có hệ thống cấp nước, thoát nước riêng biệt; ao lắng, ao chứa, ao nuôi không rò rỉ; riêng ao lắng tối thiểu phải chiếm 15-20% diện tích mặt bằng nhằm xử lý nước và diệt tạp trước khi thả giống nuôi. Địa điểm nuôi cần có ao chứa bùn, nhà vệ sinh cho công nhân nhằm đảm bảo các chất thải (rắn, lỏng) từ công đoạn chuẩn bị ao nuôi đến công đoạn xử lý nước thải cuối vụ nuôi, chất thải sinh hoạt của người nuôi thuỷ sản không gây ô nhiễm môi trường của vùng nuôi và môi trường xung quanh, không cho dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, địa điểm ao nuôi phải gần nguồn nước có chất lượng đảm bảo, tại vùng đất cát, pha cát, có độ pH>6, xa nguồn nước thải nông nghiệp, công nghiệp…

Kết quả là, sau 65 ngày nuôi, tôm đạt kích cỡ 70 con/kg. Một số hộ nuôi thu hoach được 4 tấn tôm/0,4ha; trừ chi phí, lãi trên 100 triệu đồng. Điều này cho thấy, những thành công bước đầu của mô hình nuôi tôm chân trắng thương phẩm theo quy trình VietGAP tại Móng Cái không những giúp các hộ nuôi tôm nhận thức được nghề  nuôi tôm ổn định, bền vững, mà còn góp phần nâng cao tính cộng đồng trên địa bàn tỉnh.