Sản phẩm » Thức ăn bổ sung
MINERTAL

Bổ sung khoáng - tạo vỏ nhanh chống mềm vỏ

DYMAX ONE

Cung cấp Vitamin, khoáng chất

HI-PROTIEN

Chất bao bọc có mùi hấp dẫn tôm

HI-MINERAL

Cung cấp khoáng chất - Ngăn ngừa chứng mềm vỏ

TOPZYME-SH

Phòng ngừa bệnh phân trắng và các bệnh về đường ruột, đặc biệt bệnh EMS

BELAR PLUS

Cung cấp Vitamin và Acid amin vào thức ăn cho tôm