Sản phẩm » Chế phẩm sinh học
GRANUBAC

Vi sinh viên trực tiếp làm sạch đáy ao

PROBIOTEX ONE

Men tăng cường tiêu hóa - Bảo vệ đường ruột, ngừa bệnh phân trắng

ENZYMAX

Men tiêu hóa - phòng bệnh đường ruột

AROZUME

Xữ lý bùn bã hữu cơ