Sản phẩm » TOXIN CLEAR

TOXIN CLEAR

Giảm độ nhớt, váng bọt-Trị phát sáng trong nước

  • Làm trong sạch nước (nước bị bẩn nhớt do tảo chết đột ngột hoặc sục khí xử lý đóng rong).
  • Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước.
  • Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa chất diệt khuẩn.
  • Tăng oxy hòa tan trong nước.
  • Đặc biệt giảm phát sáng trong nước.
Sodium Thiosulfite, Sodium Lauret Sulfate. Ethylene-Di amine-Tetra-Acetic acid.
Can
Hướng dẫn sử dụng

Cách dùng                                                    Liều lượng (lít/1000 m3                            Ghi chú

Giảm sốc khi tảo chết đột ngột                                  2-3                                    Tạt đều khắp ao vào lúc 18h00

Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa chất                    2-4                                    Sau khi sử dụng hóa chất 6-8h

Giảm độ nhớt, váng bọt.                                            3                                      Cách 2-3 ngày/lần.

Trị phát sáng nước                                                   3-5                                    Dùng 11-13h trưa, trời nắng,

                                                                                                                       1 lần/ngày/2 ngày liên tục

Sản phẩm cùng loại
BENZE - 80

Sát trùng nguồn nước - Hạn chế tảo

GRANUBAC

Vi sinh viên trực tiếp làm sạch đáy ao

PROBIOTEX ONE

Men tăng cường tiêu hóa - Bảo vệ đường ruột, ngừa bệnh phân trắng

ENZYMAX

Men tiêu hóa - phòng bệnh đường ruột

MINERTAL

Bổ sung khoáng - tạo vỏ nhanh chống mềm vỏ

AROZUME

Xữ lý bùn bã hữu cơ

AQUAPOND-100

Vi sinh bột sử lý nước và đáy ao

ZEOLITE

Hấp thụ khí độc trực tiếp đáy ao

MKC

Đặc trị đóng rong-đóng nhớt-sâu đuôi

ALGAE DROP

Diệt các loại tảo trong hai ngày