Giới thiệu » Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty TNHH Việt Thắng Lợi do ông Porthep Sawetkamon thành lập từ năn 2003 đến nay đã trải qua hơn 15 năm phát triển gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại nhưng công ty bằng sự nổ lực và uy tín của mình với phương châm “ Chất Lượng Là Hàng Đầu” đã khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản tại Việt Nam.

Lúc đó không ai tin ngành tôm sẽ làm cho kinh tế Ti3mh nói riêng, cả nước nói chung, phát triển tạo công ăn việc làm cho cả Triệu người, tôi phải làm ao mô hình và mời Lãnh Đạo Bí Thư anh Út Anh Tỉnh Bạc Liêu, Sở Thủy sản anh Giang, Khuyến như anh Khời, Sở Kế hoạch vv.. 

 

 

                                                 Hinh1 : Bài báo của tạp chí Thuỷ Sản Việt Nam về công ty