Giới thiệu » Nhà máy - VPDD

Văn Phòng Đại Diện                                                                                                       

Địa chỉ       :  304 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, Nhà Bè,TP HCM                                       

Điện Thoại :  (08)66835122 -        Fax :(08) 62808222                                                     

Email         :   Porn_nguyen@yahoo.com        

 

Trụ Sở Công Ty

Địa chỉ : 1518 Seaview 1, Phường 10, TP Vũng Tàu

Điện Thoại : (064) 3592969        Fax : (064) 3592979                                     

DĐ : 0909  113555 (Mr Thắng)